Senast uppladdade

 • Uppladdad av Jonatan Gastaldi

  Spelar 0  
  Lösningsförslag för en uppgift med en Ångturbin med avtappning.
 • Uppladdad av Jonatan Gastaldi

  Spelar 0  
  Genomgång av hur man använder sig av ångtabeller. (Uppgift 5.1c och 5.1f enligt övningshäfte 2024 används som underlag)
 • Uppladdad av Jonatan Gastaldi

  Spelar 0  
  Lösningsgång för en Ångcykel med en turbin. Resten av cykeln hanteras i del 2.