Super Tall – Designing tall towers for motion perception and comfort, Dmitri Jajich & Karl Micallef, D & K-dagen 2021

Uppladdad av Catharina Björk  

views Kommentarer