TME226 Lecture Fluid Mechanics 4. 3D and 2D vorticity transport eqns, vortex-stretching, vorticity flux

Uppladdad av Lars Davidson  

views Kommentarer