Överföring av personuppgifter till Chalmers Play i samband med federerad inloggning (Privacy Policy)

På engelska

Beskrivning av Chalmers Play

Chalmers Play är Chalmers egna plattform för att skapa, publicera, strömma och dela video. Den har även stöd för automatgenererade undertexter.

Alla anställda och studenter har tillgång till Chalmers Play via play.chalmers.se. Första gången du loggar in med ditt CID skapas automatiskt ett konto i Chalmers Play.

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) till play.chalmers.se fö inloggning.

I samband med inloggning i denna tjänst begärs följande personuppgifter från den identitetsutfärdare du använder:

PersonuppgifterSyfteTeknisk represenstation
Unik identifierareAtt ge dig tillgång till din informationeduPersonPrincipleName
Förnamn Namnet används i användargränssnittetgivenName
EfternamnNamnet används i användargränssnittetsn
E-postMöjliggör kommunkation med användader. mail

Överföring av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter överförs till tredje part.

Rättslig grund, registerutdrag, rättelse, radering och personuppgiftsansvarig

Se Hantering av personuppgifter | Chalmers för utförlig information om hur Chalmers tekniska högskola (Chalmers) behandlar personuppgifter.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

>Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.