Sök efter tagg: "Upphandling"

Direktupphandling - Genomföra en direktupphandling Del 1

I denna videon så får du lära dig hur du startar upp en ny Direktupphandling i Tendsign Plus. Denna video är uppdelad i olika kapitel för att du snabbt ska kunna hitta…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Direktupphandling - Genomföra en direktupphandling Del 2

I denna videon så får du lära dig hur du genomför sista delen av en ny Direktupphandling i Tendsign Plus. Denna video är uppdelad i olika kapitel för att du snabbt…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Direktupphandling - Systemöversikt Tendsign Plus

Detta är en systemöversikt av Direktupphandlingsverktyget Tendsign Plus. Här lär du dig hitta runt på startsidan och alla viktiga menyer och funktioner. Denna video är…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Utbildning inom Direktupphandling - Course in Direct Award

I denna video så ger vi en introduktion till Direktupphandling på Chalmers - In this video we give an introduktion to perform a Direct award at Chalmers. Kapitel – Chapters:Intro…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Proceedo Tips och Tricks - Del 1 / Part 1

Proceedo Tips & Tricks - Del 1 / Part 1 Kapitel – Chapters:De olika avsnitten – The different chapters Startsidan Proceedo – Proceedo Startpage Hitta sin Referenskod –…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 1  

Proceedo för nya och gamla användare

Detta är en online presentation av vår utbildning "Proceedo för nya och gamla användare" - This is an online presentation of our course "Proceedo for new and…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 1  

Introduktion Inköp och Upphandling - Introduction to Purchasing and Procurement

I denna video så ger vi en introduktion till inköp och upphandling på Chalmers. Allt som berör Lagen om offentlig upphandling och hur den påverkar hur vi måste…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Förnyad konkurrensutsättning

Denna video visar hur du genomför en Förnyad konkurrensutsättning i Proceedo. English: This video will show how to perform a Renewed Competition in Proceedo. (the video has English…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0