Sök efter tagg: "e-handel"

Proceedo för nya och gamla användare

Detta är en online presentation av vår utbildning "Proceedo för nya och gamla användare" - This is an online presentation of our course "Proceedo for new and…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 1  

Granska ordermatch faktura - Review ordermatch invoice

Denna video visar hur man granskar en ordermatch faktura - This video will show how to review a ordermatch invoice.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 2  

Beställa hänvisning - Order Approval / Authorization reference

Denna video visar hur man beställer en hänvisning på sin egna eller någon annans attesträtt vid frånvaro eller semester - This video will show you how to order…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Fler funktioner - Beslutattestant / More actions - Final approver

Denna video beskriver de olika alternativen under "Fler funktions"-knappen som beslutsattestant - This video will show you the different functions under the "More actions" -button…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Fler funktioner - Leveransattestant / More actions - Receipt approver

Denna video visar hur man kan använda sig av "fler funktioner" i fakturahanteringen som Leveransattestant - This video will show you the different functions under the "more…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Ändra beställning vid beslutsattest - Change the order at final approval

Denna video visar hur du som beslutsattestant kan ändra en order vid beslutsattesten - This video will show you how you can change a requisition as a final approver.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Dela upp en faktura mellan fler I/K bärare - Divide a invoice between different R/C units

Denna video visar hur man kan kontera upp en faktura mellan olika I/K bärare - This video will show you how to divide a invoice between different R/C units.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Leveranskvittens - Confirm delivery

Denna video visar hur man utför en leveranskvittens i Proceedo 9 - This video will show you how to confirm your delivery in Proceedo 9

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Skapa en beställningsmall - Create a requisition template

Denna video visar hur man lätt skapar en beställningsmall i Proceedo 9 - This video will show you how to create a requisition template in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Neka ett inköp - Deny a requisition

Denna video visar hur man avslår ett inköp i Proceedo 9 - This video will show you how to deny a requisition in Proceedo 9

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Leveransattestera en faktura - Leveransattestant / Receipt approval a invoice - Receipt approver

Denna video visar hur man leveransattesterar en faktura som leveransattestant - This video will show you how to make receipt approval to a invoice as a receipt approver.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Sök produkt - Search for a product

Denna video visar hur man söker en produkt i Proceedo 9 - This video will show you how to search for a product in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Attestera en beställning - Approve a requisition

Denna video visar hur man attesterar en beställning i Proceedo 9 - This video will show you how to approve a requisition in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0