Sök efter tagg: "Inköp"

Utbildning inom Direktupphandling - Course in Direct Award

I denna video så ger vi en introduktion till Direktupphandling på Chalmers - In this video we give an introduktion to perform a Direct award at Chalmers. Kapitel – Chapters:Intro…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Proceedo Tips och Tricks - Del 1 / Part 1

Proceedo Tips & Tricks - Del 1 / Part 1 Kapitel – Chapters:De olika avsnitten – The different chapters Startsidan Proceedo – Proceedo Startpage Hitta sin Referenskod –…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 1  

Proceedo för nya och gamla användare

Detta är en online presentation av vår utbildning "Proceedo för nya och gamla användare" - This is an online presentation of our course "Proceedo for new and…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 1  

Introduktion Inköp och Upphandling - Introduction to Purchasing and Procurement

I denna video så ger vi en introduktion till inköp och upphandling på Chalmers. Allt som berör Lagen om offentlig upphandling och hur den påverkar hur vi måste…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Neka ett inköp - Deny a requisition

Denna video visar hur man avslår ett inköp i Proceedo 9 - This video will show you how to deny a requisition in Proceedo 9

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0