Sök efter tagg: "ehandel"

Sätt kontering vid beställning - Set coding on a requisition

Denna video beskriver hur man sätter kontering på en beställning i Proceedo 9 - This film shows how to set coding on a requisition in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Fler funktioner - Beslutattestant / More actions - Final approver

Denna video beskriver de olika alternativen under "Fler funktions"-knappen som beslutsattestant - This video will show you the different functions under the "More actions" -button…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Fler funktioner - Leveransattestant / More actions - Receipt approver

Denna video visar hur man kan använda sig av "fler funktioner" i fakturahanteringen som Leveransattestant - This video will show you the different functions under the "more…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Ändra beställning vid beslutsattest - Change the order at final approval

Denna video visar hur du som beslutsattestant kan ändra en order vid beslutsattesten - This video will show you how you can change a requisition as a final approver.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Leveranskvittens - Confirm delivery

Denna video visar hur man utför en leveranskvittens i Proceedo 9 - This video will show you how to confirm your delivery in Proceedo 9

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Skapa en beställningsmall - Create a requisition template

Denna video visar hur man lätt skapar en beställningsmall i Proceedo 9 - This video will show you how to create a requisition template in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Neka ett inköp - Deny a requisition

Denna video visar hur man avslår ett inköp i Proceedo 9 - This video will show you how to deny a requisition in Proceedo 9

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Leveransattestera en faktura - Leveransattestant / Receipt approval a invoice - Receipt approver

Denna video visar hur man leveransattesterar en faktura som leveransattestant - This video will show you how to make receipt approval to a invoice as a receipt approver.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Sök produkt - Search for a product

Denna video visar hur man söker en produkt i Proceedo 9 - This video will show you how to search for a product in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Attestera en beställning - Approve a requisition

Denna video visar hur man attesterar en beställning i Proceedo 9 - This video will show you how to approve a requisition in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Beslutsattestera en faktura - Beslutsattestant / Final approval invoice - Final approver

Denna video visar hur du beslutsattesterar en faktura som beslutsattestant i Proceedo 9 - This video will show you how to final approve a invoice as final approver.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0