Sök efter tagg: "Proceedo 9"

Proceedo Tips och Tricks - Del 1 / Part 1

Proceedo Tips & Tricks - Del 1 / Part 1 Kapitel – Chapters:De olika avsnitten – The different chapters Startsidan Proceedo – Proceedo Startpage Hitta sin Referenskod –…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 1  

Förnyad konkurrensutsättning

Denna video visar hur du genomför en Förnyad konkurrensutsättning i Proceedo. English: This video will show how to perform a Renewed Competition in Proceedo. (the video has English…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Granska ordermatch faktura - Review ordermatch invoice

Denna video visar hur man granskar en ordermatch faktura - This video will show how to review a ordermatch invoice.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 2  

Beställa hänvisning - Order Approval / Authorization reference

Denna video visar hur man beställer en hänvisning på sin egna eller någon annans attesträtt vid frånvaro eller semester - This video will show you how to order…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Dela upp granskningen på en faktura - Divide the review of a invoice between different departments

Denna video visar hur du som granskare av en faktura kan välja att granska en del av en faktura för att sedan skicka vidare resten till en eller flera andra granskare, lämpligt…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Sätt kontering vid beställning - Set coding on a requisition

Denna video beskriver hur man sätter kontering på en beställning i Proceedo 9 - This film shows how to set coding on a requisition in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Fler funktioner - Beslutattestant / More actions - Final approver

Denna video beskriver de olika alternativen under "Fler funktions"-knappen som beslutsattestant - This video will show you the different functions under the "More actions" -button…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Fler funktioner - Leveransattestant / More actions - Receipt approver

Denna video visar hur man kan använda sig av "fler funktioner" i fakturahanteringen som Leveransattestant - This video will show you the different functions under the "more…

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Ändra beställning vid beslutsattest - Change the order at final approval

Denna video visar hur du som beslutsattestant kan ändra en order vid beslutsattesten - This video will show you how you can change a requisition as a final approver.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Dela upp en faktura mellan fler I/K bärare - Divide a invoice between different R/C units

Denna video visar hur man kan kontera upp en faktura mellan olika I/K bärare - This video will show you how to divide a invoice between different R/C units.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Leveranskvittens - Confirm delivery

Denna video visar hur man utför en leveranskvittens i Proceedo 9 - This video will show you how to confirm your delivery in Proceedo 9

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Inloggning i Proceedo 9 - Log in to Proceedo 9

Denna video visar hur man loggar in i E-handelssystemet Proceedo 9 - This video will show you how to log in to Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Skapa en beställningsmall - Create a requisition template

Denna video visar hur man lätt skapar en beställningsmall i Proceedo 9 - This video will show you how to create a requisition template in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Neka ett inköp - Deny a requisition

Denna video visar hur man avslår ett inköp i Proceedo 9 - This video will show you how to deny a requisition in Proceedo 9

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Leveransattestera en faktura - Leveransattestant / Receipt approval a invoice - Receipt approver

Denna video visar hur man leveransattesterar en faktura som leveransattestant - This video will show you how to make receipt approval to a invoice as a receipt approver.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0  

Sök produkt - Search for a product

Denna video visar hur man söker en produkt i Proceedo 9 - This video will show you how to search for a product in Proceedo 9.

Uppladdad av  Mats Collin Spelar 0